מערכות פניאומטיות לשינוע מוצרים

PTSE ממוקמת בגרמניה ומתמחה בפיתוח מערכות שינוע פניאומטיות למוצרים קלי משקל

מערכות שינוע תוצרת PTSE מותקנות ברחבי העולם ומאופיינות בשימוש בחומרים מתקדמים, מערכות בקרה תוך שימת דגש מיוחד על דרישות הלקוח והתייחסות למוצרים המשונעים .

מערכות שינוע של PTSE מותקנות במפעלי פלסטיק, מפעלי מזון, תרופות וקוסמטיקה.

ptse.de